¿Voluntariado dentro del aula? El rol del voluntariado en Comunidades de Aprendizaje

Estudi sobre la influència del voluntariat que fa suport a l'aprenentatge dels alumnes dins de l'aula. L'estudi constata la influència positiva del voluntariat en el rendiment acadèmic dels alumnes i la seva contribució al caràcter inclusiu de l'escola.

http://www.rexe.cl/rexe24.pdf

 

 

 

Año de publicación: 
2013
Tipo de publicación (normal | tesis): 
Normal
Otros autores 
Ignasi Puigdellvol
Referencia completa APA: 

Vieira Parra, L.; Puigdellívol, I. (2013). ¿Voluntariado dentro del aula? El rol del voluntariado en Comunidades de Aprendizaje. REXE. Revista de estudios y experiencias en educación, 12 (24), pp. 37-55. (Chile)