“Análisis de la comunicación en el paciente crónico hospitalizado y la mejora de su experiencia”. El profesional de la información

Auditories d’hospitals americans inclouen la experiència del pacient i la informació entre proveïdores de salut i pacients. La comunicació efectiva promou relacione més solides entre pacients i professionals impactant en la qualitat de l’atenció. S’han analitzat els elements i moments més importants de la comunicació de pacients durant la seva hospitalització, com a conseqüència d’una agudització de la seva patologia crònica. Es van realitzar grups focals i entrevistes en profunditat a 30 pacients ingressats d’edats compreses entre 54 i 86 anys. Els resultats identifiquen a metges i infermeres com els interlocutors més eficaços per la transmissió de la informació, amb diferència. Els moments de transmissió són a la admissió, abans de les proves diagnostiques i en el moment de l’alta, i els temes de interès el diagnòstic i els símptomes. Els continguts escrits permeten una millor informació comparat amb la transmissió oral doncs permeten múltiples lectures.

Año de publicación: 
2019
Tipo de publicación (normal | tesis): 
Normal
Autor principal: 
Guillem Marca Francés
Otros autores 
Joan Frigola Reig
Referencia completa APA: 

Marca-Francés, Guillem; Frigola-Reig, Joan; Compte-Pujol, Marc (2019). “Análisis de la comunicación en el paciente crónico hospitalizado y la mejora de su experiencia”. El profesional de la información, v. 28, n. 2, e280221. https://doi.org/10.3145/epi.2019.mar.21