Avaluació per Competències en l'Educació Superior: Bones Pràctiques davant dels Actuals Reptes

Editorial del monogràfic sobre avaluació de competències en educació superior amb aportacions sobre com avaluar la progressió durant la titulació i el grau d'assolimenet de les competències a l'finalitzar la mateixa.

Año de publicación: 
2019
Tipo de publicación (normal | tesis): 
Normal
Autor principal: 
Elena Cano García
Referencia completa APA: 

Cano, E. (2019). Presentación del monográfico: Evaluación por Competencias en la Educación Superior: Buenas Prácticas ante los Actuales Retos. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 12(2), 5-8. https://revistas.uam.es/index.php/riee/issue/view/931