Building up Chinese Teachers Key Competences through a Global Competence-Based Framework

El projecte parteix de construir un marc global de competències del professorat de primària, de fer una rúbrica escalant cada competència i de crear uns qüestionaris per autoavaluar el nivell competencial dels mestres.

A partir d'aquí es dissenya una formació en modalitat mixta (on line i presencial) per a formadors de formadors i es planteja que aquests formadors transfereixin l'enfocament basat en competències a les seves sessions de formació, sigui en la formació inicial o permanent. Finalment, aquests formadors han de al seu torn de transferir aquest enfocament a les aules de primària (en les pràctiques en escoles, en el cas de la formació inicial oa les seves aules ordinàries, en el cas de la formació permanent).

 

Periodo: 
2017 a 2020
Tipo de proyecto (innovació | investigación): 
de investigación
Entidad financiera: 
Erasmus+ Programme of the europiean union