From Educational segregation to transformative inclusion.

L'article analitza el què diu la metodologia d'investigació quan identifica i analitza les formes d'agrupament que proporcionen millors resultats i com pot contribuir a l'èxit acadèmic i a la millora de la cohesió en els centres educatius espanyols. 

Año de publicación: 
2013
Tipo de publicación (normal | tesis): 
Normal
Otros autores 
Ignasi Puigdellvol
Referencia completa APA: 

Petreñas, C.; Puigdellívol, I; Campdepadrós, R. (2013). From Educational segregation to transformative inclusion. International Review of Qualitative Research, 6 (2), pp. 210-225. University of California Press.