Eines per a un tractament mediàtic adequat de la immigració

Aprovat en la convocatoria FAMI 2016 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que ha estat concedit a la Federació d’associacions de SOS Racismo a Espanya.

El projecte vol millorar la percepció pública, mediàtica i en xarxes socials de la informació sobre migració millorant el coneixement i l’anàlisi crítica de la ciutadania en els mitjans i visibilitzar i generar alternatives comunicatives sobre discriminació, racisme i xenofobia.

 

http://mugak.eu/

Periodo: 
2017
Tipo de proyecto (innovació | investigación): 
de investigación
Entidad financiera: 
Ministerio Empleo y Seguridad Social