L'avaluació d'aprenentatges a l'escola inclusiva: el dilema sobre com avaluar l'alumnat més vulnerable

Document sobre l'avaluació d'aprenentatges en el marc de l'escola inclusiva. Inclou algunes reflexions teòriques i les aportacions de mestres vinculades al seminari permanent d'educació inclusiva que coordina el Dr. Puigdellívol

Año de publicación: 
2019
Tipo de publicación (normal | tesis): 
Normal
Autor principal: 
Elena Cano García
Referencia completa APA: 

Cano, E.; Petreñas, C. (2019). La evaluación de aprendizajes en la escuela inclusiva: el dilema acerca de cómo evaluar al alumnado más vulnerable. En I. Puigdellívol, C. Petreñas, B. Siles y A. Jardí (Eds.), Estrategias de apoyo en la escuela inclusiva. Una visión interactiva y comunitaria (pp. 341-384). Barcelona: Graó.