Mobile creation in communication studies and the challenge of its adoption in higher education

En la indústria audiovisual cada vegada són més comuns les produccions audiovisuals professionals amb dispositius mòbils, el mobile journalism, l'èmfasi de la telefonia en la qualitat de la cambra i el mobile cinema (rodat amb telèfons intel·ligents) és més rellevant cada dia. Però, malgrat aquest canvi en la indústria audiovisual, l'estudi 'Apps4CAV' mostra que els futurs creadors audiovisuals no reben cap mena de formació en ús de dispositius mòbils en les seves universitats. Els alumnes de comunicació i mitjans coneixen molt poques aplicacions mòbils per a la producció i difusió de continguts audiovisuals i gairebé cap a nivell de guió, pre-producció i postproducció audiovisual; a penes utilitzen les que coneixen i la seva percepció sobre la validesa dels dispositius mòbils per a la creació audiovisual es redueix a l'àmbit personal, sense ser acceptada a nivell acadèmic ni a nivell professional. Deuen les nostres universitats formar als futurs creadors en el desenvolupament d'aquestes competències?

Año de publicación: 
2019
Tipo de publicación (normal | tesis): 
Normal
Autor principal: 
Rafael Suárez Gómez
Otros autores 
Mariona Grané Oró
Referencia completa APA: 

Suárez, R., i Grané, M. (2019). Mobile creation in communication studies and the challenge of its adoption in higher education. Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 11(1), May 2019.