P2P4L2L (Peer to Peer for Learning to Learn)

El projecte pretén incrementar la competència d’aprendre a aprendre com a conseqüència del desenvolupament de processos d’avaluació entre iguals mitjançant l'ús de l'eina taller de Moodle.

Periodo: 
2016 a 2018
Tipo de proyecto (innovació | investigación): 
de innovación docente
Entidad financiera: 
PMID