Personalització des de la Tecnologia Educativa: l'absència de pedagogies subjacents

La personalització és un dels temes recurrents en educació des del principi dels temps i que ha ocupat una gran quantitat de literatura especialitzada, des de la seva aparició en els anys 60 del segle XX. Es presenta una exploració sistemàtica de la literatura dels últims 55 anys (1960-2015) en la qual es pretén analitzar quina és la perspectiva educativa subjacent als entorns o experiències personalitzades propostes en la tecnologia educativa que s'aborda en la literatura, entenent que aquest anàlisi resulta un repte molt rellevant, si volem entendre quins plantejaments pedagògics són els que hem vingut desenvolupant i per què o com hauríem de plantejar-nos el futur. Els resultats evidencien una completa centralització de les experiències en els desenvolupaments tecnològics, al mateix temps que una manca de perspectiva pedagògica explicitada en les experiències analitzades, especialment aquelles de major impacte, així com una escassetat de teoria pedagògica pròpia - desenvolupada a la llum d'aquestes investigacions-, que evolucioni o impacti en el panorama educatiu.

Año de publicación: 
2019
Tipo de publicación (normal | tesis): 
Normal
Autor principal: 
Antonio R. Bartolomé Pina
Referencia completa APA: 

Bartolomé, A.; Castañeda, L.; Adell, J. (2019). Personalización desde la Tecnología Educativa: la ausencia de pedagogías subyacentes. En L. Castañeda y N. Selwyn (eds.), Reiniciando la universidad, pp. 55-78. Barcelona: Oberta UOC Publishing, SL.