APPS4CAV creació audiovisual con dispositius mòbils

APPS4CAV, creación audiovisual con dispositivos móviles, analitza l'augment de l'ús d'smartphones a la indústria de l'audiovisual i el contrasta amb la formació real que reben els futurs creadors i comunicadors audiovisuals a les nostres universitats.

Ha estat coordinat per Rafael Suárez (TC), Mariona Grané (UB) i Anna Tarragó (TC); i compta amb la participació dels investigadors experts: Pablo Andrada (UPF), Sue Aran-Ramspott URL), Joan Frigola (UVIC), Israel Márquez (UCM), Maria-Jose Masanet (UPF), Julio-César Mateus (UPF), Eduard Membrive (TC), Samuel Viñolo (UTad) y Cilia Willem (URV). 

I es pot descarregar des de http://www.lmi.ub.edu/transmedia21/pdf/12_Apps4CAV.pdf

Año de publicación: 
2019
Tipo de publicación (normal | tesis): 
Normal
Autor principal: 
Rafael Suárez Gómez
Otros autores 
, , ,
Referencia completa APA: 

Suárez, R., Grané, M. y Tarragó, A. (Eds.)(2019). APPS4CAV, creación audiovisual con dispositivos móviles. Colección Transmedia XXI. Barcelona: Learning, Media and social Interaction. Universitat de Barcelona.