Historia del LMI

 

 

El 12 de Maig de 1988, i responent a una oferta de dotació d'infraestructura realitzada als departaments des de la Divisió de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona, el professor Antonio Bartolomé, del DOE, va presentar un informe detallat en el qual sol·licitava un equipament adient a les necessitats docents, però en el qual feia una proposta més ambiciosa en relació amb la introducció de recursos interactius.

El llavors President de la Divisió V, Josep M. Rotger va intuir la importància que aquests recursos assolirien posteriorment i suport una dotació de 36.000 euros el que va permetre posar en marxa un servei de suport a la docència i a la investigació en el Vídeo Interactiu.

El Juliol de 1988 el mateix professor va presentar un projecte d'investigació al C.I.D.E. en el qual es plantejava un estudi sobre la introducció de recursos interactius en relació amb els estils cognitius i altres aspectes individuals i socials. L'esmentat projecte va ser concedit donant lloc al primer vídeodisc sobre una matèria ordinària universitària realitzat a Espanya: "Noves Tecnologies per a l'Ensenyament".

Aquest any es forma l'embrió del que seria el LMI, amb un primer grup de set estudiants que participen fora de la seva activitat docent, en el disseny i desenvolupament de productes multimèdia basats en videodiscs laservisió. A aquest grup pertanyen Albert Esteruelas, Esther Boix, Mercé Durán...

El 1989 els professors José Luis Rodríguez i Antonio Bartolomé van aconseguir una beca de la Divisió V per viatjar al Regne Unit de cara a adquirir informació i productes. En aquella època era pràcticament impossible aconseguir programes de vídeo interactiu a Espanya, per tant aquest viatge va suposar una empenta al projecte. També el 1989 s'organitza el primer dels dos cursos finançats pel Fons Social Europeu sobre recursos interactius. En 1990-91 es dóna el curs sobre "Desenvolupament de programari de control per a Videodisc Interactiu" i en 1991-92 el curs "Disseny i desenvolupament d'Hipertexts/Hipermèdia".

El Setembre de 1989 la Divisió V de Ciències de l'Educació de la UB crea el Centre de Vídeo Interactiu (CVI), i el Departament de Didàctica i Organització Educativa cedeix els equips corresponents. En aquest centre es treballarà durant uns 4 anys fins que la creació d'una aula multimèdia annexa al Centre de Vídeo Interactiu a esquenes del grup i en contra dels seus criteris fa que aquest torni als espais del DOE, deixant alguns equips cedits ja indefinidament. Per aquesta època s'incorporen José Manuel Moral i Angeles Martínez.

Des de 1990 comencen a publicar-se alguns resultats de les investigacions realitzades. També el 1990 comença la participació de projectes competitius d'investigació amb fons europeus, com a socis (Eurotecnet, Comett-II) i com a coordinadors (Comett-II).

La producció de videodiscs laservisió s'estén a tres títols, incloent la producció i instal·lació d'un punt d'informació per al Departament de Treball del Gobern Catalá. Simultàniament es desenvolupen altres productes en format digital, en suport òptic com un punt d'informació CarAudio per a Pioneer.

Entre 1991 i 1994 s'estén un període especialment notable per la singularitat d'aquest laboratori en el panorama espanyol. Amb l'arribada dels CD-ROM molts altres departaments i entitats començaran a treballar els sistemes multimèdia, però en aquell moment únicament algunes institucions com el Programa de Mitjans Audio-visuals de la Generalitat de Catalunya o un centre annex a la Universitat de Màlaga produïen videodiscs interactius.

En aquell moment s'acullen becaris, estudiants estrangers i nacionals en pràctiques, es participa en diversos projectes europeus, s'organitzen seminaris internacionals, es presenten comunicacions en conferències internacionals i es publiquen articles en revistes nacionals i estrangeres. I comencen a gestar-se algun dels grans projectes actuals com Grimm. La memòria elaborada per al curs 1992-93 és una bona mostra de les activitats que es duien a terme.

Entre altres persones que participen d'aquest període es pot destacar Dámaso Ezpeleta, Laia Maimó, Anne Kramer, i Mariona Grané.

Durant els anys 1994 i 1995 es produeix una gairebé imperceptible transformació caracteritzada per tres aspectes clau:

  • El retorn als espais del DOE
  • Una menor participació en projectes finançats a favor d'un major volum de contractació amb empreses.
  • La consolidació de subgrups basats en la progressiva independització de col·laboradors joves.

El retorn als espais del DOE no suposa únicament un canvi d'espai. El laboratori s'integra al Departament. S'enriqueixen les relacions entre els membres del grup i els membres del Departament, del que passen a formar part. D'altra banda, el laboratori actua com un dinamitzador del departament, promovent la implantació i el desenvolupament d'una Intranet que ha convertit el DOE en un departament pioner i avançat en l'ús dels recursos telemàtics.

L’impàs que es produeix en la Unió Europea durant la transició al Quart programa marc fa que el Laboratori torni cap a les empreses com a solució per aconseguir mantenir els nivells de finançament. La maduresa obtinguda també permet oferir un marc de I+D que pugui resultar atractiu a empreses.

Encara que ja hi havia hagut algunes experiències prèvies de creació de grups independents, és ara quan alguns dels investigadors júnior comencen a aconseguir els seus propis contractes, algun realment important com el que consolida al grup en el disseny i coordinació d'Activa Multimèdia, de Plaça Janés. Alguns membres del grup són contractats per empreses i d'altres passen a ocupar places com a professor en diferents departaments de la Universitat de Barcelona.

El 1996 la Divisió V es trasllada a les Llars Mundet, un edifici reconvertit en un campus immers en la naturalesa de les muntanyes que envolta Barcelona: és el nou campus de la Vall d'Hebrón. Aquell moment s'aprofita per muntar una intranet més potent i suposa també la consolidació de la transició iniciada el 1994 cap a Internet com a suport, encara pobre, per als productes multimèdia.

 

També el 1996 i després d'una pausa d'un any, torna a reprendre's la participació en projectes europeus (Teeode i Impact), malgrat que el pes fonamental de l'activitat continua sent la contractació amb empreses. Aquell any es participa col·locant la primera pel·lícula espanyola en Internet i l'any següent gestionant un entorn web per a la publicació més important periòdica referida al turisme del nostre país: Editur.

 

Estrenem logo obra de Dámaso Ezpeleta. I Mariona Grané dissenya la primera web del LMI en la qual es recullen els primers 10 anys de projectes, persones, productes...

En el camp escolar, el laboratori ha adquirit un especial prestigi amb el projecte Grimm, inicialment dirigit a nens d'Educació Infantil. És a partir d'aquest projecte que es va organitzar el grup d'investigació Grimm-2000 reconegut com a grup de qualitat per la Generalitat de Catalunya.

En el període entre 1996 i 1999, el LMI col·labora amb diferents empreses, en conveni amb la Fundació Bosch i Gimpera, editorials com Graó, Plaça i Janés, Edebé, Editur... També durant aquest període treballem en el disseny i la producció de materials per a la formació a distància amb la Xunta de Galícia, i l'empresa Profarmaco, i impartim cursos d'extensió universitària, màsters, postgraus i cursos de doctorat en institucions com La Universitat de les Illes Balears, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Màlaga, la Universitat de Navarra, i la pròpia Universitat de Barcelona.

Alhora continuem treballant en Projectes de la Comunitat Europea, com Teeode, Impact, Mediakids, Learnett, Multimeduc ....

Alguns noms clau d'aquest període són Angel Toribio, Anna Rubio... que han continuat posteriorment vinculats al LMI, però són moltes les persones que s'incorporen durant un o dos anys per a posteriorment donar el salt el món professional: Nuria Serrat, Javier López, Noelia Gastañaga, Luis Castillo, Sandra García, Pepa Jiménez.

Fins i tot creem un grup especial dels més joves, "els brioche": Sergio Valcarcel, Eva Romero, Vicens Yll, Tere Vida, Luis Lanero, Marta Colomar.

El 1999, el coordinador del Laboratori, Antonio Bartolomé, s'acull oficialment a un canvi de departament i d'estudis, i passa a formar part del Departament de Didàctica Visual i Plàstica com a cap d'estudis de Comunicació Audiovisual, estudi de segon cicle que neix a la Universitat de Barcelona.

En aquell moment l'espai del Laboratori de Mitjans Interactius canvia dins del propi campus, i passa a formar part del Departament d’Educació Visual i Plàstica de la Facultat de Formació del Professorat.

Entre 1999 i 2002 participem en projectes europeus (Pictte) però la nostra activitat se centra en el desenvolupament de propostes de eLearning (Màster Aplicació de les Noves Tecnologies a l'Educació), mentre s'investiga sobre les possibilitats del vídeo digital com un nou mitjà comunicatiu.

El Laboratori de Mitjans Interactius es reorienta cap a les àrees de Comunicació Audiovisual i Art. I s'incorpora Antoni Mercader que a partir d'ara llançarà al si del grup una potent línia relacionant els mitjans digitals i la producció artística contemporània. Durant aquests anys comptem amb Marcos Morcate, Inyaki Sanz, Nelia Cuadros, Fran García, Eva Martínez, Jordi Pardo, Cilia Willem, i tants altres estudiants de CAV que després han anat desenvolupant els seus propis projectes empresarials.

Des de 2002 s'integra al grup d'investigació de qualitat Vall ("Comunicació, Art i Educació") del Departament de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica.

Durante aquests cinc anys el LMI funciona com un laboratori de suport a algunes línies d'investigació del grup Vall. Participa activament en projectes europeus dins del programa eLearning, en una línia d'alfabetització digital coordinada per Cilia Willem (amb els projectes eClipse, Xenoclipse i Xenoclipse.net) i en relació amb entorns d'ensenyament potenciats per la tecnologia (participa en Telepeers i la xarxa Kaleidoscope). També participa en PIC, un projecte Grundvig en la línia d'alfabetització digital.

El grup també desenvolupa una línia d'investigació i desenvolupament en relació amb l'Art Conceptual, primer, a l'en Mitja Art després. Coordina el projecte Vivid Radical Memory en el programa europeu Culture 2000, i participa en Gamma, en el programa europeu eContent.

Alhora desenvolupa altres projectes a nivell nacional i local, especialment en el camp de la innovació educativa pel que l'any 2007 el grup Vall és reconegut com a grup d'Innovació docent consolidat per l'Universitat de Barcelona.

Miguel Angel Muras (col.laborador del LMI) dissenya el nou logo del laboratori, així com la nova web. que passa a funcionar sobre una base de dades.

Durant aquest període s'incorporen Martín Aiello, Joan Frigola, Lucrezia Crescenzi, Valerie Rubinstein, Miguel Angel Muras, Eva Carbó, Laura P. Sola, Jaime Bartolomé, Marga Carreras, Monica Mato.

L'any 2008 i coincidint amb el 20 aniversari del LMI, aquest es converteix en grup d'investigació independent dins de la Universitat de Barcelona. Per a això incorpora a investigadors d'altres departaments i altres universitats com Jordi Sancho, Raúl Martínez, Rosa Tarruella, Elena Cano, José Manuel Llop, Leo Martín, Patrícia Compañó, Inés Carles, Anaïs Le Corvec, Jaime Fabregat, ...

També s'incorporen Rafael Suarez, Karina Olmedo, i Gonzalo Marchena per la participació en projectes nacionals i internacionals.

El primer projecte que inaugura aquesta nova etapa és Bridge-IT, una xarxa que coordina el LMI i que rep un finançament de 462.000 euros per als pròxims dos anys, amb la participació de 24 socis.

L'any 2009 l'LMI es presenta per primera vegada a la convocatòria de grups de recerca de la Generalitat de Catalunya, obtenint la més alta puntuació de las facultats de Pedagogia y de Formació del profesorat, reconegut i finançat amb la referència 2009 SGR 847.

Al 2014, el LMI és reconegut de nou com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya, aquest cop amb la Universitat de Vic com a grup de Recerca Interuniversitari amb l’identificador 2014 SGR 604.

Passem a ser el Laboratori de Mitjans Interactius de la Universitat de Barcelona – Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.