Services

El grup de recerca LMI participa i col·labora en:

 

· Recerca bàsica
· Recerca aplicada
· Innovació educativa
· Assessorament a empreses, escoles, institucions
· Jornades i Seminaris sobre Comunicació i Educació
· Publicacions científiques
· Publicacions divulgatives
· Projectes locals, nacionals e internacionals
de recerca i innovació

conten7