Aprobar o aprender. Estrategias de evaluación en la Sociedad Red.

"Aprobar o aprender" mostra com emprar les tecnologies de la informació i la comunicació per aconseguir noves maneres de comunicació amb i entre els estudiants i, sobretot, per aconseguir noves formes d'aprenentatge en el context universitari. Aquest treball se centra en els processos d'avaluació considerant que aquests estimulen i orienten els processos d'aprenentatge.

Año de publicación: 
2011
Tipo de publicación (normal | tesis): 
Normal
Autor principal: 
Elena Cano García
Entidad financiera: 
Entidad financiera de la publicación
Referencia completa APA: 

Cano, E. (ed.) (2011). Aprobar o aprender. Estrategias de evaluación en la Sociedad Red. Col·lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius. Universitat de Barcelona. Barcelona.