Avaluació i millora de les competències socioemocionals de l'alumnat impulsada per un conjunt d'eines digitals intel·ligents i activitats educatives dirigides aplicades a les aules físiques i en línia.

EduCardia pretén desenvolupar una metodologia d'avaluació centrada en l'avaluació i la millora de les competències socioemocionals dels alumnes de primària i secundària. EduCardia aborda tant el desenvolupament del material SEL adequat com el desenvolupament d'una eina en línia (software) que permetrà als professors aplicar de manera eficient els processos d'avaluació a les seves aules i fer un seguiment de l'evolució de les competències socioemocionals dels alumnes. EduCardia es basarà en un model existent d'Intel·ligència Emocional (EI) d'accés obert, conegut com EmoSocio. Aquest model es revisarà per aplicar-lo als alumnes de primària i secundària. Els principals resultats d'Educardia inclouen la metodologia desenvolupada, el model d'IE revisat, l'eina psicomètrica d'avaluació en línia, el material SEL i els resultats de l'aplicació de la metodologia en diverses escoles de Grècia, Espanya, Romania i Xipre.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806

Periodo: 
2021 a 2024
Tipo de proyecto (innovació | investigación): 
de investigación
Entidad financiera: 
Comisión Europea
Personas